V edycja Konkursu im Konrada Czapiewskiego pod patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione w jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace doktorskie przygotowane w formie zwartej monografii naukowej. W Konkursie nie będą brane pod uwagę prace doktorskie stanowiące zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

  • ogłoszenie Konkursu: do 31 stycznia;
  • nadsyłanie prac: do 31 marca;
  • ogłoszenie wyników Konkursu: do 30 czerwca.

 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPZK PAN. O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy.

Wszelkie szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu i sposób zgłaszania prac znajdziecie Państwo na stronie KPZK PAN.