Seminarium: Edukacja w zakresie gospodarowania przestrzenią

Unia Uczelni jest organizatorem seminarium na temat edukacji w zakresie gospodarowania przestrzenią na poziomie szkół podstawowych oraz średnich, które odbędzie się w Łodzi w dniu 27 kwietnia 2023 roku, w godzinach 10:00 – 15:00.

Celem wydarzenia jest przegląd i ocena programów nauczania na poziomie szkoły średniej i podstawowej w zakresie nauczania przedmiotów rozbudzających zainteresowanie znaczeniem przestrzeni w funkcjonowaniu i rozwoju społeczeństwa. Seminarium ma umożliwić bezpośrednią współpracę nauczycieli z przedstawicielami polskich Uczelni zajmujących się problematyką zagospodarowania przestrzennego. Zakładanym efektem tej współpracy będzie przygotowanie propozycji dotyczących potrzeb modyfikacji programów nauczania.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać poprzez formularz rejestracyjny w terminie do 15.03.2023.