Seminarium: Edukacja w zakresie gospodarowania przestrzenią

W dniu 27 kwietnia 2023 roku odbyło się Seminarium Unii Uczelni pod hasłem: Edukacja w zakresie gospodarowania przestrzenią, którego gospodarzem był Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. Celem wydarzenia był przegląd i ocena podstawy programowej na poziomie szkoły średniej i podstawowej w zakresie nauczania przedmiotów rozbudzających zainteresowanie znaczeniem przestrzeni w funkcjonowaniu i rozwoju społeczeństwa oraz identyfikacja możliwości i barier dla jej właściwej realizacji.

W trakcie sesji plenarnej prof. Tadeusz Kudłacz zaprezentował kluczowe podstawy definicyjne związane z gospodarowaniem przestrzenią i przedstawił istotę aktualnych problemów dotyczących planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Z kolei Anna Michalik (Z-ca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego MRiT) omówiła zasadnicze elementy planowanej reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce zwracając uwagę na główne cele kształcenia w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Następnie, w trakcie dwóch sesji panelowych dyskutowano nad problemami związanymi z identyfikacją stanu i wyzwań dotyczących kształcenia w zakresie treści związanych z gospodarowaniem przestrzenią na poziomie szkół podstawowych i średnich. Każda z sesji poprzedzona była wystąpieniami wprowadzającymi. Pierwsze przygotowała i wygłosiła dr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) prezentując treści kształcenia w zakresie gospodarowania przestrzenią na poziomie szkoły podstawowej. Drugą sesję rozpoczął mgr Janusz Górny (I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego), którego wystąpienie dotyczyło szkolnictwa średniego.

Seminarium umożliwiło bezpośrednią wymianę doświadczeń nauczycieli z przedstawicielami polskich Uczelni zajmujących się problematyką zagospodarowania przestrzennego. W trakcie kolejnych sesji prowadzono ożywione dyskusje, w trakcie których wyklarowały się główne wyzwania i możliwości dotyczące kształcenia w zakresie treści związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

W seminarium wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym wielu nauczycieli z różnych rejonów Polski, którzy aktywnie dzielili się swoimi doświadczeniami przedstawiając przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji przestrzennej i wskazując na główne ograniczenia w tym zakresie. W seminarium uczestniczyli nauczyciele reprezentujący następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi im. Wisławy Szymborskiej,
  • Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu,
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu,
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej,
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Paweł Churski
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
dr inż. arch. kraj. Tomasz Herodowicz
dr Agnieszka Rzeńca


Film podsumowujący seminarium:


Fotorelacja:


Materiały do pobrania:

Program seminarium

Prezentacje: