Konferencja GIS Day w Stolicy 2023 – „GIS w Gospodarce Przestrzennej” 23 listopada 2023 roku

Unia Uczelni objęła patronatem honorowym tegoroczną edycję konferencji GIS Day w Stolicy. Odbędzie się ona w dniu 23.11.2023 na Wydziale leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie. GIS Day to międzynarodowe święto miłośników i użytkowników Systemów Informacji Geograficznej, które przede wszystkim ma na celu promocję GIS, integrację międzyuczelnianą a także aktywizację organizacji pozarządowych i społecznych. Z ramienia Unii w konferencji weźmie udział prof. Alina Maciejewska (Politechnika Warszawska).

GIS Day w Stolicy jest konferencją współtworzona przez Koła Naukowe działające przy największych warszawskich uczelniach tj. Akademia Pożarnicza, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna. Tegoroczna edycja GIS Day w Stolicy poświęcona będzie wykorzystaniu technologii geoinformacyjnych w szeroko rozumianej gospodarce przestrzennej. W tym roku szczególnie poruszone zostaną kwestie m.in. cyfryzacji w gospodarce przestrzennej oraz zastosowania narzędzi GIS w ochronie środowiska, ochronie przyrody i w turystyce. Sesje plenarne składać się będą m.in. z wystąpień ekspertów, pracowników naukowo-dydaktycznych, absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna oraz pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii.


Zaproszenie na konferencję: POBIERZ

Więcej informacji o konferencji: https://wl.sggw.edu.pl/gis-day-w-stolicy-2023/


Osoby, które chciałyby wziąć udział w Wydarzeniu proszone są o bezpośredni kontakt z dr inż. Joanną Budnicką-Kosior (joanna_budnicka-kosior@sggw.edu.pl).

Koordynatorzy wydarzenia:

– dr inż. Joanna Budnicka-Kosior – joanna_budnicka-kosior@sggw.edu.pl; +48 22 593 82 17

– mgr inż. Jakub Gąsior – jakub_gasior@sggw.edu.pl; +48 22 593 82 21