SKŁAD ZESPOŁU WYKONAWCZEGO UNII NA KADENCJĘ W LATACH 2020-2024

Przewodniczący

prof. dr hab. Paweł Churski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Studiów Regionalnych i Lokalnych
e-mail: chur@amu.edu.pl

Zastępcy Przewodniczącego

prof. dr hab. Alina Maciejewska
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
e-mail: alina.maciejewska@pw.edu.pl

dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Instytut Gospodarki Przestrzennej
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
e-mail: aleksandra.nowakowska@uni.lodz.pl

Sekretarz Zespołu Wykonawczego:

dr inż. arch. kraj. Tomasz Herodowicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Studiów Regionalnych i Lokalnych
tomasz.herodowicz@amu.edu.pl