WYKŁADY MONOGRAFICZNE

W ramach oferty dydaktycznej Unii Uczelni Na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów Zakresie Gospodarowania Przestrzenią proponowane są kilkugodzinne cykle wykładów zarówno w języku polskim, jak i angielskim o tematyce bezpośrednio nawiązującej do zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej geografii społeczno-ekonomicznej, architektury i urbanistyki, ekonomii i finansów, inżynierii lądowej i transportu, inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki, nauk leśnych, nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o Ziemi i środowisku oraz nauk socjologicznych.

Pełna lista wykładów wraz ze szczegółowymi informacjami na temat ich:
– treści,
– liczby godzin,
– języka wykładów,
– prowadzących,
– proponowanego terminu realizacji zajęć
znajduje się w tabeli zamieszczonej poniżej.

Prowadzący Uczelnia Tytuł wykładuLiczba godzin
prof. dr hab. Paweł ChurskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuJak fundusze europejskie różnicują przestrzeń Polski – szansa czy zagrożenie4
prof. dr hab. Paweł ChurskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuPodejście zorientowane terytorialnie (place-based policy) – teoria i praktyka polityki regionalnej4
prof. dr hab. Paweł ChurskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuRedefinicja czynników rozwoju regionalnego – fakty i mity4
prof. dr hab. Paweł ChurskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWyzwania zintegrowanego planowania rozwoju4
dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE, dr Adam PolkoUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachMiejskie dobra wspólne – kto i w jaki sposób nimi gospodaruje?4
dr Michał DolataUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuTransformacja systemowa Niemiec Wschodnich po 1990 r.7
dr Michał DolataUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuStruktury społeczno-przestrzenne dużych miast Europy Środkowo-Wschodniej w XX i XXI wieku8
dr inż. Artur HołujUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieBezład przestrzenny terenów zurbanizowanych4
dr Urszula KaczmarekUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuKoncepcja „slow” w rozwoju i zarządzaniu lokalnym2
prof. dr hab. Tomasz KaczmarekUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuObszary metropolitalne – problemy rozwoju, zarządzania i planowania10
dr hab. Ewa Klima prof. PŁPolitechnika ŁódzkaTworzenie przestrzeni bezpiecznej – metodyka CPTED4
dr Edyta ŁaszkiewiczUniwersytet ŁódzkiApplied spatial data analysis and visualisation with R4
dr hab. Piotr Lityński, prof. UEKUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieMechanizmy budżetowo-przestrzenne gminy4
prof. dr hab. inż. arch. Piotr LorensPolitechnika GdańskaRewitalizacja i transformacja struktur miejskich – planowanie i realizacja8
dr Łukasz MikułaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuMiękkie przestrzenie planowania – idea i praktyka2
dr hab. Maciej J. Nowak, prof. ZUTZachodniopomorski Uniwersytet TechnologicznyPrawne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią w Polsce4
dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁUniwersytet ŁódzkiOd regionu do terytorium – reinterpretacja znaczenia przestrzeni w procesach rozwoju gospodarczego4
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander NoworólUniwerystet Ekonomiczny w KrakowieHybrydyzacja zarządzania rozwojem terytorialnym4
dr Artur OchojskiUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachSmart City – miasto inteligentne?6
dr inż. Karolina OgrodnikPolitechnika BiałostockaMetody wielokryterialnego wspomagania decyzji4
dr Alicja Olejnik, dr Agata ŻółtaszekUniwersytet ŁódzkiIntroduction to spatial analysis in regional development4
dr inż. Katarzyna PawlewiczUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWykorzystanie wybranych miar syntetycznych do analizy poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego3
dr hab. Zbigniew Przygodzki, prof. UŁUniwersytet ŁódzkiTransport miejski – kryzys i kierunki rozwoju2
dr hab. Adam Radzimski, prof. UAM, dr Emilia JaroszewskaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuMiasta kurczące się6
dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWMUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWykorzystanie nowoczesnych technologii w gospodarowaniu przestrzenia. Automatyczne algorytmy w podejmowaniu decyzji/
The use of modern technologies in land management. Automatic algorithms in decision making
4
dr Agnieszka Rzeńca, dr Ewa Boryczka, dr Jakub ZasinaUniwersytet ŁódzkiUdogodnienia miejskie w budowaniu atrakcyjności współczesnych miast/
Urban amenities in creation of contemporary cities’ attractiveness
4
dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWMUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWartość estetyczno-widokowa krajobrazu – wymiar społeczny, ekonomiczny i przestrzenny
Landscape sight-aesthetic value – social, economic and spatial dimension
6
dr hab. Mariusz E. Sokołowicz, prof. UŁUniwersytet ŁódzkiDojrzałość marketingu terytorialnego w Polsce/
Maturity of territorial marketing in Poland
3
prof. dr hab. Ewa Kucharska- StasiakUniwersytet ŁódzkiNieruchomość jako obiekt inwestowania6
dr Marzena WalaszekUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuPlanowanie i monitorowanie rozwoju usług edukacyjnych10
dr inż. arch. Dorota Wantuch-MatlaUniwersytet Pedagogiczny im. KEN w KrakowiePrzestrzeń publiczna współczesnych miast6
dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁUniwersytet ŁódzkiPozycja strony w procedurze służącej wydaniu decyzji środowiskowej – kontrowersje i znaczenie praktyczne
Systemy mieszkaniowe państw UE – podobieństwa i różnice w perspektywie wieloletniej
4
prof. dr hab. Sabina ŹróbekUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWartość nieruchomości w równoważeniu rozwoju obszarów4
prof. dr hab. Ryszard ŹróbekUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieZwiązki i interpelacje gospodarki przestrzennej z geodezją i kartografią4

Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami powyższej oferty wykładów, a także zajęć terenowych!

Formularze zgłoszenia wykładów monograficznych do oferty Unii znaleźć można tutaj. Prosimy je kierować drogą elektroniczną do prof. dr hab. Pawła Churskiego na adres chur@amu.edu.pl.