Webinarium 23.03.23 (odwołane)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych webinarium Unii Uczelni: Odporność metropolii warszawskiej na kolejne fale migracyjne – doświadczenia zaangażowania studentów w realizację projektu badawczego, które było zaplanowane na 23 marca 2023 roku zostało odwołane.

Jednocześnie już teraz prosimy o zarezerwowanie terminu 20.04.2023. W tym dniu odbędzie się webinarium koordynowane przez dr inż. Joannę Budnicką-Kosior i dr. inż. Michała Orzechowskiego poświęcone tematowi: Kształcenie oparte na projektach zagospodarowania przestrzeni jako element współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Zaproszenie wraz z linkiem do spotkania zostanie rozesłane w kwietniu.