Spotkanie przedstawicieli Unii Uczelni dotyczące jej funkcjonowania w roku akademickim 2022/2023

W dniu 20 października 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Unii Uczelni dotyczące jej funkcjonowania w roku akademickim 2022/2023. W spotkaniu wzięło udział 18 osób reprezentujących ośrodki naukowe z całego kraju.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Zespołu Wykonawczego – prof. Paweł Churski (UAM), który syntetycznie omówił aktywności Unii w roku poprzednim zwracając uwagę na wyzwania współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz na webinarium z udziałem ekspertów z Rady Doskonałości Naukowej, które cieszyło się nadspodziewanym zainteresowaniem. Przedstawił również kolejną inicjatywę Unii dotyczącą webinariów, których przedmiotem będzie prezentacja doświadczeń w zakresie włączania studentów w realizację projektów badawczych i wypełnianie trzeciej misji uniwersytetów. Przy tej okazji prof. Paweł Churski zaprosił na pierwsze tego typu spotkanie, zaplanowanie w dniu 17.11.2022 i związane z międzynarodowym projektem TeRRIFICA. Jednocześnie zachęcił pozostałych członków Unii do zgłaszania podobnych inicjatyw i dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Kolejny kierunek działalności Unii w rozpoczynającym się roku akademickim ma być związany z wymianą informacji między uczelniami na temat dobrych praktyk w procesie oceny kierunków studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną. Pomysł został zaproponowany przez prof. Aleksandrę Nowakowską (UŁ), która odniosła się do wyzwań akredytacji związanych interpretacją zapisów prawnych, ze zmienionymi zasadami, mechanizmami i strukturą raportowania. Podkreśliła, że warto wymienić doświadczenia w tym zakresie i wyraziła gotowość do zorganizowania w tym celu spotkania stacjonarnego w Łodzi.

Innym polem aktywności jest inicjatywa zaproponowana przez prof. Tadeusza Kudłacza (UEK), która stanowi pokłosie działalności Zespołu Zadaniowego KPZK PAN ds. Kształcenia Kadr w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią. Inicjatywa ma na celu zorganizowanie seminarium dotyczącego włączania treści związanych z zagospodarowaniem przestrzeni na wszystkich poziomach nauczania.

Po przedstawieniu powyższych pomysłów prof. Paweł Churski otworzył dyskusję i zachęcił wszystkich członków Unii do udziału w jej pracach oraz do zgłaszania nowych inicjatyw. Uczestnicy spotkania zaproponowali szereg interesujących propozycji, które z pewnością efektywnie wypełnią kalendarium Unii Uczelni w rozpoczynającym się roku akademickim.