Stypendia DBU

Przekazujemy informację na temat programu stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) w Polsce dla doktorantów oraz absolwentów studiów magisterskich powiązanych tematycznie z ochroną środowiska, czyli także absolwentów gospodarki przestrzennej.W gronie laureatów programu około 20% stanowią obecnie właśnie absolwenci kierunków powiązanych z gospodarką przestrzenną.

Program stypendialny DBU umożliwia młodym absolwentom odbycie stażu zawodowego bądź naukowego w Niemczech i ma na celu profesjonalne, zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr pracujących na rzecz środowiska. Dodatkowo, program pozwala rozwinąć znajomość języka niemieckiego, nawiązać cenne branżowe kontakty i zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo – rozwojowych itp. Na podstawie złożonego wniosku i rozmowy kwalifikacyjnej DBU zaproponuje najbardziej odpowiednią jednostkę, w której można zrealizować projekt. Można wskazać także takie miejsce samodzielnie.

Staż może trwać od sześciu do dwunastu miesięcy. Laureaci otrzymują początkowo stypendium sześciomiesięczne, a pod koniec tego okresu można ubiegać się o przedłużenie pobytu na kolejne miesiące (maksymalnie stypendium można otrzymywać przez rok).
Wysokość stypendium wynosi 1 250 euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech oraz intensywny kurs języka niemieckiego. Zaletą programu jest także rozbudowany program dla Alumnów.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym. O stypendium można ubiegać się tylko jeden raz. Dlatego ważne jest przygotowanie przemyślanej aplikacji. Szczególnie istotna jest przedstawiona przez kandydata koncepcja projektu, który chce on realizować na stypendium (szczegóły w zakładce Harmonogram naboru, kryteria naboru). 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska (skupiającego byłych stypendystów programu)http://www.sds.org.pl/index.php/jak-zaaplikowac lub na stronie Deutsche Bundesstiftung Umwelt w języku angielskim: https://www.dbu.de/2611.html i niemieckim: https://www.dbu.de/2584.html

Co ważne, można aplikować w języku angielskim. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem programu stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt w Polsce, dr. hab. Karolem Mrozikiem (karol.mrozik@up.poznan.pl), który chętnie udzieli szczegółowych wyjaśnień.

Ważne terminy:

Najbliższy termin zamknięcia systemu aplikacyjnego: 5 września 2022 r.
Rozmowy kwalifikacyjne: październik 2022 r.,
Uroczystość wręczenia stypendiów: listopad 2022 r.,
Wyjazd do Niemiec: 22 lutego 2023 r. Rozpoczęcie kursu języka niemieckiego – 8 lutego 2023 r. Rozpoczęcie projektu w wybranej jednostce – 1 marca 2023 r.    

Następny termin składania wniosków to 5 marca 2023 roku (dla osób aplikujących o wyjazd latem 2023 roku) O stypendium mogą ubiegać się także studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy jednak przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech muszą obronić pracę magisterską.