Webinarium (17.11.22): „Odpowiedzialne badania i innowacje w praktyce uczelni. Doświadczenia projektu TeRRIFICA”

W dniu 17 listopada 2022 odbyło się webinarium pt. „Odpowiedzialne badania i innowacje w praktyce uczelni. Doświadczenia projektu TeRRIFICA” inaugurujące cykl spotkań organizowanych w bieżącym roku akademickim w ramach działalności Unii Uczelni.

W pierwszej części prof. Paweł Churski przedstawił podstawowe ustalenia terminologiczne związane z nauką obywatelską (citizen science) oraz odpowiedzialnymi badaniami naukowymi i innowacjami (responsible research and innovation), które stanowią fundament podejścia stosowanego w projekcie TeRRIFICA. Następnie przedstawione zostały główne założenia projektu związane z szeroko rozumianym włączaniem społeczeństwa w proces przygotowywania planów działań na rzecz adaptacji i mitygacji do zmian klimatu. Omówiono również poszczególne etapy tworzenia lokalnego żywego laboratorium (living lab), w które zostali zaangażowani przedstawiciele mieszkańców, biznesu, władz lokalnych i świata nauki. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie narzędzia #MapujKlimat  stanowiącego przykład mapowania partycypacyjnego wykorzystującego założenia crowdmappingu.

W drugiej części webinarium dr hab. Katarzyna Fagiewicz przedstawiła proces przygotowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Poznańskiej stanowiącego przykład łączenia wiedzy obywatelskiej z wiedzą naukową na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów rozwojowych.

Z kolei w części trzeciej dr Joanna Morawska omówiła doświadczenia w zakresie włączania studentów w prace projektowe obejmujące ich aktywny udział w korzystaniu z narzędzia #MapujKlimat oraz we wspieraniu procesu ko-kreacji realizowanego w ramach krajowej oraz międzynarodowej szkoły letniej. Przedstawiono również sposób organizacji warsztatów dla studentów obejmujących podejście design-thinking, których celem było zaproponowanie rozwiązań na rzecz klimatu, które mogłyby zostać zaimplementowane w przestrzeni Kampusu UAM Morasko.

Nagranie z Webinarium


about:blankabout:blankDodaj tytułWebinarium (17.11.22): „Odpowiedzialne badania i innowacje w praktyce uczelni. Doświadczenia projektu TeRRIFICA”

W dniu 17 listopada 2022 odbyło się webinarium pt. „Odpowiedzialne badania i innowacje w praktyce uczelni. Doświadczenia projektu TeRRIFICA” inaugurujące cykl spotkań organizowanych w bieżącym roku akademickim w ramach działalności Unii Uczelni.

W pierwszej części prof. Paweł Churski przedstawił podstawowe ustalenia terminologiczne związane z nauką obywatelską (citizen science) oraz odpowiedzialnymi badaniami naukowymi i innowacjami (responsible research and innovation), które stanowią fundament podejścia stosowanego w projekcie TeRRIFICA. Następnie przedstawione zostały główne założenia projektu związane z szeroko rozumianym włączaniem społeczeństwa w proces przygotowywania planów działań na rzecz adaptacji i mitygacji do zmian klimatu. Omówiono również poszczególne etapy tworzenia lokalnego żywego laboratorium (living lab), w które zostali zaangażowani przedstawiciele mieszkańców, biznesu, władz lokalnych i świata nauki. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie narzędzia #MapujKlimat  stanowiącego przykład mapowania partycypacyjnego wykorzystującego założenia crowdmappingu.

W drugiej części webinarium dr hab. Katarzyna Fagiewicz przedstawiła proces przygotowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Poznańskiej stanowiącego przykład łączenia wiedzy obywatelskiej z wiedzą naukową na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów rozwojowych.

Z kolei w części trzeciej dr Joanna Morawska omówiła doświadczenia w zakresie włączania studentów w prace projektowe obejmujące ich aktywny udział w korzystaniu z narzędzia #MapujKlimat oraz we wspieraniu procesu ko-kreacji realizowanego w ramach krajowej oraz międzynarodowej szkoły letniej. Przedstawiono również sposób organizacji warsztatów dla studentów obejmujących podejście design-thinking, których celem było zaproponowanie rozwiązań na rzecz klimatu, które mogłyby zostać zaimplementowane w przestrzeni Kampusu UAM Morasko.

Równolegle zapraszamy Państwa na wystawę, która odbędzie się w dniach 14-18 listopada br. w hallu przed biblioteką Collegium Geographicum, prezentującą prace studentów dotyczące projektu demonstracyjnego ogrodu klimatycznego. Wspomniany ogród, będzie inwestycją realizowaną na terenie Collegium Geographicum UAM, która ma zarówno uczyć rozwiązań klimatycznych jak i tworzyć miejsce integracji studentów.

Korzystając z okazji chcielibyśmy zaprosić również do udziału w międzynarodowym wydarzeniu Final Conference: “Embedding RRI for smart and climate resilient European regions” organizowanym przez konsorcja projektów TeRRIFICA i RRI2SCALE w dniu 23. Listopada br. w Belgradzie w Serbii. Konferencja ma charakter podsumowujący działania zrealizowane w obu projektach i odbędzie się w formule hybrydowej. Udział w wydarzeniu jest zwolniony z opłaty konferencyjnej, przy czym uczestnicy biorący udział na miejscu, pokrywają koszty podróży i pobytu w Belgradzie we własnym zakresie. Więcej informacji jest dostępnych na stronie https://terrifica.eu/event/final-conference-terrifica-rri2scale/.