Unia Uczelni reprezentowana w ministerialnym zespole roboczym do spraw reformy systemu planowania przestrzennego

W dniu 16 marca br. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii powołał prof. Aleksandrę Nowakowską, prof. Pawła Churskiego i prof. Tadeusza Kudłacza w skład Ministerialnego Zespołu Roboczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Ministerstwem nasi przedstawiciele wraz z pracownikami innych uczelni wyższych z całej Polski, w tym zrzeszonymi w ramach Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią, będą wypracowywać możliwości wparcia systemu kształcenia w sposób jak najlepiej odpowiadający na wyzwania trwającego procesu reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce.

Ciesząc się z wyróżnienia Unii Uczelni i zaproszenia naszych przedstawicieli w skład Zespołu Roboczego przy Ministrze Rozwoju, Pracy i Technologii życzymy wielu owocnych i konstruktywnych decyzji!