Kształcenie w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią w Różnych Typach Szkół – sprawozdanie z konferencji

W dniu 25 marca 2021 r. odbyła się w formie zdalnej konferencja dydaktyczna Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią oraz Zespołu Problemowego ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN pod tytułem „Kształcenie w zakresie gospodarowania przestrzenią w różnych typach szkół”.

Szczegóły na temat wydarzenia można znaleźć tutaj.