Konferencja Dydaktyczna Unii Uczelni

Szanowni Państwo,

Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią wraz z Zespołem Problemowym ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN zapraszają Państwa do udziału w konferencji dydaktycznej:

„Kształcenie w zakresie gospodarowania przestrzenią w różnych typach szkół”

która odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. w formie zdalnej.
Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem I oraz Komunikatem II, w którym zawarty został program obrad.

Udział w konferencji jest otwarty i bezpłatny. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w wydarzeniu, które jak dotychczas się nie zarejestrowały, zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do 21 marca 2021 r. Formularz rejestracyjny w formie elektronicznej znajduje się pod linkiem
W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą o upowszechnienie komunikatów o konferencji wśród Państwa współpracowników oraz zachęcenie ich do udziału. 

Głęboko wierzymy, że udział w planowanej konferencji będzie dla Państwa cennym doświadczeniem!