Wyniki Konkursu na Opracowanie Logotypu Uni Uczelni

W dniu 12 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursu na logotyp Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią. W zamkniętym posiedzeniu Komisji uczestniczyli jej członkowie wskazani w Regulaminie Konkursu:

  • Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof. dr hab. Paweł Churski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • Członek Komisji Konkursowej – prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska),
  • Członek Komisji Konkursowej – dr hab. prof. UŁ Aleksandra Nowakowska (Uniwersytet Łódzki),
  • Sekretarz Komisji Konkursowej – dr inż. Bartosz Wojtyra (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Do konkursu nadesłano 9 zgłoszeń. Wszystkie złożone aplikacje wraz z załączonymi projektami spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone do Konkursu. Komisja poddała nadesłane prace szczegółowej ocenie zgodnie z poniższymi kryteriami zawartymi w Regulaminie Konkursu:

  • oryginalność idei projektowej realizującej cel konkursu – kryterium A,
  • wartości estetyczne – kryterium B,
  • możliwości wykorzystania logotypu i budowy na jego podstawie logo i innych znaków graficznych Unii Uczelni – kryterium C.

Zebrani Członkowie Komisji podjęli decyzję jednogłośnie i przez aklamację ustalili następujący werdykt:

  • I nagrodę i tytuł zwycięzcy konkursu (nagroda o wartości 1 000,00 zł i zestaw gadżetów promocyjnych uczelni wchodzących w skład Unii Uczelni) przyznano pracy (załącznik do postu), której autorem jest pani Sara Kopczyńska z Będzina, studentka Politechniki Śląskiej,
  • II nagrodę (w postaci zestawu gadżetów promocyjnych uczelni wchodzących w skład Unii Uczelni) przyznano pracy, której autorem jest pan Oskar Kowalski z Mysłowic, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • III nagrodę (w postaci zestawu gadżetów promocyjnych uczelni wchodzących w skład Unii Uczelni) przyznano pracy, której autorem jest pan Aleksander Sielecki z Inowrocławia, student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jury postanowiło przyznać jedno wyróżnienie i IV nagrodę (nagroda w postaci zestawu gadżetów promocyjnych uczelni wchodzących w skład Unii Uczelni), którą przyznano pracy autorstwa pana Piotra Sionka z Warszawy, studenta SGGW w Warszawie.

Identyfikacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac dokonano po rozstrzygnięciu konkursu, przyporządkowując prace poszczególnym uczestnikom.

Zwyciężczyni i Autorom wyróżnionych prac gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie oraz życzymy sukcesów!