Żegnamy dr. inż. Bartosza Wojtyrę

Od kilku miesięcy strona Unii Uczelni milczała stanowiąc wyraz pustki jaką spowodowało tragiczne odejście dr inż. Bartosza Wojtyry w dniu 31 sierpnia 2021 pełniącego z zaangażowaniem funkcję Sekretarza Zespołu Wykonawczego i administratora strony. Z trudem odzyskujemy sprawność organizacyjną po stracie Bartka i pragniemy w pierwszej kolejności wyrazić pamięć o jego osobie.

Dr inż. Bartosz Wojtyra (1989-2021)

Dr inż. Bartosz Wojtyra był adiunktem w Zakładzie Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Pamiętamy go jako bardzo zdolnego i obiecującego badacza zagadnień związanych z geografią przemysłu (lokalne strefy aktywności gospodarczej, rynek piwa rzemieślniczego i samochodów osobowych), rozwojem obszarów wiejskich oraz lokalną polityką przestrzenną.

Był kierownikiem i uczestnikiem projektów badawczych, autorem wielu publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach oraz inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć na rzecz rozwoju geografii człowieka oraz planowania przestrzennego w Polsce.

Bartku nie sposób nam pogodzić się z tym rozstaniem u progu, jak byliśmy pewni, nowego etapu Twojego Życia.