Nabór wniosków konkursowych na organizację szkoleń dla planistów

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, po kilkumiesięcznym opóźnieniu, opublikowano nabór wniosków konkursowych na organizację szkoleń dla planistów w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Konkurs ten był przedmiotem wewnętrznej dyskusji wśród członków Unii Uczelni, która zakończyła się zgłoszeniem wielu uwag do jego zakresu merytorycznego. Niestety większość naszych uwag i postulatów nie została uwzględniona, a dodatkowo wzorem najgorszych praktyk, konkurs ogłoszono na czas wakacyjny.

Link do dokumentów konkursowych: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nabor-wnioskow-dot-wdrozenia-reformy-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego—inwestycja-a131

Unia Uczelni nie posiada osobowości prawnej, w konsekwencji nie może uczestniczyć w składaniu ofert. Jednak poszczególne uczelnie mogą samodzielnie aplikować, do czego zachęcamy.