Webinarium (15.12.2022): Formuła projektowych warsztatów urbanistycznych w toku studiów na kierunku gospodarka przestrzenna

Grudniowe webinarium Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią odbyło się w czwartek, 15.12.2022. Tematem spotkania koordynowanego przez dr inż. arch. Dorotę Wantuch-Matlę (UP w Krakowie) była „Formuła projektowych warsztatów urbanistycznych w toku studiów na kierunku gospodarka przestrzenna”.


W trakcie webinarium zostały przedstawione założenia i doświadczenia związane z projektowymi warsztatami urbanistycznymi na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonymi w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ich idea zrodziła się z przekonania, że elementy projektowania i formuła zespołowej pracy warsztatowej mogłyby dodatkowo rozszerzyć horyzonty i umiejętności studentów. Warsztaty organizowane z inicjatywy związanych z Instytutem Geografii – dr inż. arch. Anny Martyki oraz dr inż. arch. Doroty Wantuch-Matli, zaplanowane jako rodzaj pilotażu, zakładały pierwotnie formułę niezależną od planu i programu studiów. W latach 2018 i 2019 były realizowane jako około dwutygodniowe warsztaty wyjazdowe, zorganizowane i współfinansowane przez Instytut Geografii i Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. W trakcie warsztatów studenci gospodarki przestrzennej pracowali wspólnie ze studentami architektury. Wydarzeniom patronowało ogólnopolskie popularne czasopismo branżowe „Architektura i Biznes”. Powodzenie inicjatywy i pozytywny odbiór warsztatów przez studentów stały się bodźcem do włączenia od 2020 roku formuły warsztatów urbanistycznych do planu i programu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna w IG UP. Nowy kurs o charakterze ćwiczeń terenowych i stacjonarnych stale ewoluuje. Z pomocą nowych technologii, takich jak drony, filmy z obszaru projektowego, udało się go nawet zaadaptować do sytuacji zajęć zdalnych w okresie pandemii.

Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją, w której poruszono m.in. wątek związany z włączeniem elementów partycypacji społecznej w program warsztatów. Dopytywano również o udział zaproszonych ekspertów zewnętrznych w opiece merytorycznej nad pracami realizowanymi przez studentów w trakcie warsztatów.