Spotkanie przedstawicieli Unii Uczelni

Spotkanie Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią (Unii Uczelni) odbyło się 19 stycznia 2022 roku w godz. 10:00 – 11:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. W spotkaniu udział wzięło 23 przedstawicieli Uczelni wchodzących w skład Porozumienia.

Spotkanie rozpoczęło się od wspomnienia o tragicznie zmarłym dr. inż. Bartoszu Wojtyrze, który pełnił funkcję Sekretarza Unii Uczelni. Kolejnym punktem obrad było głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury dr. Tomasza Herodowicza na funkcję Sekretarza Zespołu Wykonawczego. Zgłoszona kandydatura w drodze przeprowadzonego głosowania została jednomyślnie przyjęta.

W dalszej kolejności uzgodniono kwestie związane z organizacją webinarium planowanego na początek marca 2022 r., które ma służyć jako platforma wymiany opinii i informacji między przedstawicielami Unii Uczelni a członkami Rady Doskonałości Naukowej. Pierwsze spotkanie odbędzie się z ekspertami reprezentującymi w Radzie Doskonałości Naukowej dyscyplinę geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Kolejnym punktem spotkania było omówienie bieżącego stanu uzgodnień Unii Uczelni ze stroną rządową w sprawie dostosowania kształcenia do potrzeb planowanej reformy systemu planowania w Polsce.