Zebranie Zespołu Wykonawczego Unii

W dniu 15 września 2020 r. odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego Zespołu Wykonawczego, na którym podjęto dyskusję nad krótkoterminowymi wyzwaniami Unii. W dyskusji udział wzięli również członkowie Zespołu Wykonawczego poprzedniej kadencji.

W czasie dyskusji udało się zaplanować m.in. wstępne plany konferencyjne Unii, uruchomienie strony internetowej, z której mają Państwo okazję w tej chwili korzystać, skierowanie do rektorów uczelni będących członkami listów informujących o zmianach we władzach Unii, a także zintensyfikowano prace nad budową oferty dydaktycznej Unii oraz ustalono szczegóły ogłoszenia konkursu na logotyp Unii.