Wykład w ramach współpracy naszych Uczelni

W ramach współpracy uniwersytetów wchodzących w skład Unii Uczelni w dniu 19 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska wygłosiła wykład na temat: Transformacja gospodarcza Łodzi – historia upadku i odnowy miasta. Wykład zaadresowany był dla studentów pierwszego i drugiego roku kierunku Gospodarka Przestrzenna.