Wykłady monograficzne – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach gościnnie na Politechnice Łódzkiej

8 grudnia 2020 roku na zaproszenie Pani Profesor Ewy Klimy pracownicy
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przeprowadzili zajęcia online
dla studentów Politechniki Łódzkiej, studiujących na II stopniu studiów
kierunku Gospodarka Przestrzenna. Prof. UE dr hab. Małgorzata Czornik
oraz dr Adam Polko wygłosili wykład (2 godz.) oraz przeprowadzili
warsztaty (2 godz.) w ramach zajęć pt. „Miejskie dobra wspólne – kto i w
jaki sposób nimi gospodaruje?”. Zajęcia dydaktyczne dla studentów
Politechniki Łódzkiej były okazją upowszechniania wyników badań projektu
naukowego pt. „Ekonomia miejskich dóbr wspólnych” prowadzonego pod
kierunkiem dr Adama Polko i finansowanego ze środków Narodowego Centrum
Nauki.